Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2019 рік

ЗГІДНО 
постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 листопада 2016 р. № 1067

Інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків